In een wereld die steeds meer aandacht besteedt aan gezondheid en verantwoordelijkheid, vormen de gebieden van zowel de pedagogiek in het beroepsonderwijs als verantwoord gokken enkele van de enige moderne problemen van levensstijl en plezier. De integratie van deze onderwerpen weerspiegelt een dieper begrip van verantwoordelijkheid en zelfregulering in zowel educatie als recreatie.

Een voorbeeld van het belang van de toepassing van pedagogische principes in de MBO-onderwijsvormen bestaat uit het Werkverband Beroepspedagogiek, dat momenteel wordt geïmplementeerd. Het maakt in de eerste plaats het onderwijs moderner waarop het belang van de persoonlijke ontwikkeling van studenten zal worden geleid. Dit is een illustratie van de bredere betekenis van pedagogiek, waarbij normatieve zorgen voor studenten in onderwijsvormen van belang zijn, naast didactische vaardigheden. In dit verband is de ultieme bedoeling de vorming van studenten die bewust zijn van hun pedagogische posities en zo bekwame volwassenen vormen die kunnen bijdragen aan de samenleving.

De tegenhanger aan de educatieve kant is te vinden in de aspecten van entertainment van het gokken, waar de scheiding tussen gokbedrijven toeneemt. Een voorbeeld is het WMS Gaming-bedrijf, dat momenteel een onderdeel is van Scientific Games en dat al tientallen jaren marktleider is in het innoveren van casino- en slottoepassingen. Een herkenbaar kenmerk van de ontwikkelingen binnen deze wereld is de focus op een eerlijk spel en de bescherming van het individu. Terwijl de innovaties op de markt hebben geleid tot een verhoogde interactie en aantrekkelijkheid van casino en gokken, wordt hetzelfde tijdsperspectief gekenmerkt door een nog grotere aandacht voor zowel overheidsregulering als consumentenbescherming.

Zowel in educatieve als in recreatieve zin is dit een illustratie van de brede trend waarin een toenemende mate van gedecentraliseerde regulatie door de eindconsumenten wordt verwacht.