Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2807 Werkverband Beroepspedagogiek | Pedagogical Empowerment

Je moet op dat moment handelen en weet nooit of je het juiste doet.

-Wouter Pols

OVER ONS

Het werkverband Beroepspedagogiek is een platform dat geïnteresseerd is in de Pedagogiek in het mbo-hbo-onderwijs. Het is een netwerk van ROC’S in Nederland en de Hogeschool Rotterdam dat verbindt, informeert en professionalisering nastreeft. We spreken dezelfde taal vanuit het stille weten van de Pedagogiek; vanuit de geleefde ervaring die de docent meemaakt in de klas. Wij willen daarmee de Pedagogiek weer “op de kaart zetten”. Onderbouwende theorie die we inbrengen is theorie vanuit het Pedagogisch perspectief.

Meer Lezen?

Het werkverband werd opgericht door Piet Boekhoud, oud voorzitter van het Albeda College en lector beroepspedagogiek aan de Hogeschool van Rotterdam (HR). Doel was toen Pedagogiek van het beroepsonderwijs terug op de mbo agenda zetten en het versterken van het pedagogisch handelen van docenten en teams. Zes ROC’s sloten zich aan bij zijn initiatief en een periode van schoolbezoeken en lezingen brak aan waarbij Marja Liefaard van Albeda College Piet ondersteunde. Peén van de publicaties van Piet uit die tijd was ’Pedagogiek als tweede natuur’ en later verscheen op initiatief van onder anderen  Marja ‘PedTalks’. In 2014 werd het lectoraat, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Piet overgenomen door Ellen Klatter. Monique van den Heuvel, hoofddocent Pedagogiek en Didactiek aan de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn van de HR had een jaar eerder al het werk van Marja overgenomen. Een nieuwe fase brak daarmee aan waarbij onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Ellen en Wouter Pols. Dit resulteerde in een groot aantal publicaties. Het boek ‘Je moet op dat moment reageren’ werd in januari 2019 gepresenteerd op het afscheid van Wouter.  Daarin schrijft hij onder andere over de onderzoeken bij de aangesloten roc’s  van het werkverband. Op diezelfde dag presenteerden Ellen Klatter en Marc van der Meer hun publicatie ‘Een lerende instelling’ en Monique van den Heuvel introduceerde haar pedagogisch spel ‘Klasse-gesprek’. Zie voor meer informatie hierover het artikel ‘Terugkeer van de pedagogiek in het beroepsonderwijs’ van Science Guide onder ‘Informeren’. De onderzoeken hebben daarnaast geleid tot twee andere producten. Het eerste is ‘Pedagogical empowerment’, een gesprekkencyclus voor teams om pedagogisch handelen te versterken en de leergang ‘Pedagogiek’ van de HR om met docenten verdieping aan te brengen in hun pedagogisch handelen en hen in te leiden in de werkwijze en instrumenten van ‘Pedagogical Empowerment’. Over al deze onderwerpen vind je meer op deze site onder de kopjes inspireren, realiseren en informeren. Voor meer informatie kun je daarnaast contact opnemen via de button ‘contact’. Mooi dat je onze site bezoekt en veel plezier en inspiratie op en met de site. 

WIE zijn wij?

"Eindelijk gaat het over iets waar het eigenlijk om gaat."

deelnemer aan de pedagogische gesprekken met Wouter Pols